CALLIGIA
Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.calligia.pl, prowadzony jest przez firmę Calligia Agnieszka Kocon z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 102, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7171828525 , nr REGON 382256580

e-mail: calligia.pracownia@gmail.com tel.: 723 829 501

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.calligia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej po uprzedniej rejestracji Zamawiającego w systemie Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych do wykonania Produktu parametrów oraz do przekazania wszelkich, niezbędnych do stworzenia projektu Produktu informacji.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2. Niniejszego rozdziału zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki. 

 

III. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na witrynie internetowej Sklepu www.calligia.pl za pomocą Formularza Zamówień.
 2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.
 3. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek, pudełeczek, podziękowań dla gości i wynosi minimalnie 20 sztuk z jednego rodzaju z jednakową treścią. W przypadku, gdy Klient chce dokonać Zamówienia mniejszej ilości Produktów, niż przewiduje minimalna ilość Zamówienia z bezpłatnym projektem, należy za pośrednictwem Sklepu dokonać również zakupu projektu graficznego – koszt takiego projektu jest stały i wynosi 50 zł.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu zaproszeń. W przypadku produktów innych niż zaproszenia ślubne realizacja liczona jest od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowanej płatności za zakupiony towar. DOPIERO PO ZAKSIĘGOWANEJ WPŁACIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROJEKT ZAPROSZEŃ oraz rozpocznie się realizacja pozostałych produktów oferowanych przez Sklep. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia.
 6. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 7 dni.
 7. Sklep udostępnia następujące metody płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 13 1020 3235 0000 5602 0070 7422 PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski AGNIESZKA KOCON ul. Fabryczna 102, 24-300 Opole Lubelskie W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy 24.pl) Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

IV. Projekty graficzne

 1. Projekt graficzny wykonujemy na: zaproszenia ślubne, dodatkowe wkładki, menu, plany stołu w postaci plakatu- na pozostałe produkty projektów nie wykonujemy.
 2. Projekty przesyłane są do 3-5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na naszym koncie.
 3. W przypadku zamówienia ekspres projekt przesyłamy w ciągu 1-2 dni roboczych.
 4. Wysyłamy pocztą elektroniczną calligia.pracownia@gmail.com projekt graficzny zaproszenia ślubnego z jedną wersją tekstu i zdjęcia. Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku  JPG na wskazany przez Państwa w trakcie zamówienia adres e-mail. Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego o akceptacji projektu drogą mailową.
 5. Uprzejmie informujemy! 5 poprawek do projektu jest w cenie zaproszeń, każda kolejna poprawka wynosi 15 zł. Przy zakupie kolejnych 3 poprawek obowiązuje promocyjna cena 30 zł. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.
 6. Uwaga! W momencie rezygnacji z zamówienia, po wykonaniu proj
 7. ektu graficznego przy zwrocie należności potrącamy kwotę 50 zł.

V. Serwis próbkowy

 1. W celu dokonania oceny jakości druku, wykonania zaproszeń, kolorystyki nadruku – uprasza się o skorzystanie z serwisu próbkowego. Jakość zamówień docelowych jest odzwierciedleniem jakości próbek.
 2. Sklep wysyła jedynie zestawy próbkowe produktów dostępne w dziale serwis próbkowy.
 3. Próbki są płatne według cennika zamieszczonego w dziale serwis próbkowy.
 4. Późniejsze domówienie mniejszej ilości generuje dodatkowy koszt dodruku tj.30 zł do wartości domówienia. Domówienie mailowe minimum 10 sztuk.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia domówień mailowych w szczycie sezonu ślubnego.
 6.  

VI. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu.
 2. UWAGA! Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wydrukowane zostanie dokładnie to, co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia. Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp.
 3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i ich ostatecznym uzgodnieniu. 
 4. Sklep realizuje zamówienia według indywidualnych wzorów Zamawiających za dodatkową opłatą 50 zł, która jest doliczana do wartości zamówienia i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 20 dni roboczych lub tryb expres 7 dni roboczych od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, lub po akceptacji projektu zaproszeń ślubnych, dodatkowych wkładek, menu, planów stołu w postaci plakatu.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.
 7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależnej od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką, nie dzielimy wysyłki produktów.
 8. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej, oraz Paczkomatów. Czas dostawy paczki przez firmę kurierską i Paczkomaty nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej i Paczkomatów z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską lub Paczkomat, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.
 10. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest na terenie Opola Lubelskiego, ul. Fabryczna 102 salon czynny pon-pt 9.00-17.00 sb 10.00-14.00, tel. +48 723 829 501
 11. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji serwis zwraca zamawiającemu 1 % wartości zamówienia za każdy dzień ROBOCZY opóźnienia. Pierwszym dniem opóźnienia jest kolejny dzień roboczy od ostatniego dnia czasu realizacji produktu. Zamawiający po otrzymaniu opóźnionego zamówienia zobowiązany jest przesłać w wiadomości e-mail danych do przelewu wraz z numerem zamówienia.

VII. Zwrot towaru

 1. ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie. Przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.
 2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

VIII. Reklamacje

 1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
 2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą zgłoszenia na koncie użytkownika oraz mailem na calligia.pracownia@gmail.com
 3. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.
 4. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu  Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji, oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.
 5. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.
 6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.
 7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.1.
 8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:
  • dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielkość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;
  • dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia;
  • produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;
  • Podstawą reklamacji są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.
 9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  • Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

IX. Gwarancja

 1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.
 3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji, zgodnie z pkt V.8.
 4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze w obecności kuriera, oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

X. Rachunki i faktury VAT

 1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 2. Sklep nie wystawia faktur VAT.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. POLITYKA PRYWATNOSCI RODO

XII. Wykorzystanie plików cookie

Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. polityka-cookies

X
 • Szukaj
 • Moje konto